J. W. Cassandra: A Négy Folyó Sárkánya (részlet)

27 Likes Comment
  • Save

J. W. Cassandra: A Négy Folyó Sárkánya
(részlet)

Az emlékezet homálya

Azokban az igencsak távoli időkben, amelyek az emlékezet homályába vesznek, élt a Négy Folyó Sárkánya a réges-régi, hatalmas Sárkányföld négy nagy folyama között.

A sárkányharcok elültével költözött ide, mivel tudta, hogy akit a Földön négy folyó övez, feje fölött a Hold, a Nap és a csillagok fénye ragyog, maga-magában pedig a jóság ereje buzog, az legyőzhetetlen.

Hosszú, békés életet élt ez a sárkány, az első a Négy Folyó Sárkányai közül, s halálát érezvén közelegni, magához hívta utódját.

Meg is érkezett ez a jóságos sárkány a vénséges-vén Négy Folyó Sárkányához, az pedig a következő történet őrzését bízta rá:

– Hallgass ide figyelmesen, mert ha elmondom, amit tudnod kell, visszaköltözöm égi lakhelyünkre! Akkor pedig te leszel a Négy Folyó Sárkánya, s neked kell azt a tudást őrizned, majdan pedig továbbadnod, amelyet most én átadok neked.

Testamentum

A Sárkányok Égi Lakhelyén áll egy hatalmas oszlop. Arra a van vésve sárkánytűzben edzett, sárkányvérbe mártott vesszővel a következő titok: a sárkányok két hatalmas faja, a jók és a gonoszok az Égi Atya akaratából elözönlik a Földet, s kezdetét veszi a Bűnhődés Kora.

A Bűnhődés Kora idején a bűnösök elpusztulnak az Égi Atya akaratából, s ezt a gonosz sárkányok viszik véghez.

A jó sárkányok és a Sárkányok Népe

Amikor a bűnösök mind megbűnhődnek, a jó sárkányok is megérkeznek a Földre, hogy megzabolázzák a gonosz sárkányok fékeveszett pusztítását az emberek körében. A gonosz sárkányok legyőzéséhez az Égi Atya minden segítséget megad majd, s ennek folyományaként a Földre érkeznek a sárkányok szövetségesei, a Sárkányok Népe, akik az égi lakhelyen sem egységes népet alkotnak, hanem négy különálló, külön nyelvű, de egyszívű, bátor, harcokban, s azok minden nemében otthonos néppé válnak széjjel.

Ezek a sárkányharcok idején rettegett vitézek lesznek, akik a gonosz sárkányokkal szemben képesek fölvenni a kesztyűt, s állják a sarat a legrettegettebb sárkánnyal szemben is. Sámánjaik, az égi hatalommal bíró gyógyítók a harcosok segítségével szövetkeznek a jó sárkányokkal, akik végül a rettenetes Fekete Ütközet után a Vörös Sárkánycsatában végleg legyőzik gonosz fajtársaikat.

 

(A történet folytatódik).

 

2008. 11. 22., J. W. Cassandra

  • Save

You might like

J. W. Cassandra

About the Author: J. W. Cassandra

I’m a teacher and a registered author either, at Artisjus as a writer and a poet in Hungary. I love forests, butterflies, flowers.

Leave a Reply

0 Shares 722 views
Share via
Copy link
Powered by Social Snap