J. W. Cassandra: A Négy Folyó Sárkánya

10 Likes Comment
  • Save

Az emlékezet homálya

Azokban az igencsak távoli időkben, amelyek az emlékezet homályába vesznek, élt a Négy Folyó Sárkánya a réges-régi, hatalmas Sárkányföld négy nagy folyama között.

A sárkányharcok elültével költözött ide, mivel tudta, hogy akit a Földön négy folyó övez, feje fölött a Hold, a Nap és a csillagok fénye ragyog, maga-magában pedig a jóság ereje buzog, az legyőzhetetlen.

Hosszú, békés életet élt ez a sárkány, az első a Négy Folyó Sárkányai közül, s halálát érezvén közelegni, magához hívta utódját.

Meg is érkezett ez a jóságos sárkány a vénséges-vén Négy Folyó Sárkányához, az pedig a következő történet őrzését bízta rá:

– Hallgass ide figyelmesen, mert ha elmondom, amit tudnod kell, visszaköltözöm égi lakhelyünkre! Akkor pedig te leszel a Négy Folyó Sárkánya, s neked kell azt a tudást őrizned, majdan pedig továbbadnod, amelyet most én átadok neked.

Testamentum

A Sárkányok Égi Lakhelyén áll egy hatalmas oszlop. Arra a van vésve sárkánytűzben edzett, sárkányvérbe mártott vesszővel a következő titok: a sárkányok két hatalmas faja, a jók és a gonoszok az Égi Atya akaratából elözönlik a Földet, s kezdetét veszi a Bűnhődés Kora.

A Bűnhődés Kora idején a bűnösök elpusztulnak az Égi Atya akaratából, s ezt a gonosz sárkányok viszik véghez.

A jó sárkányok és a Sárkányok Népe

Amikor a bűnösök mind megbűnhődnek, a jó sárkányok is megérkeznek a Földre, hogy megzabolázzák a gonosz sárkányok fékeveszett pusztítását az emberek körében. A gonosz sárkányok legyőzéséhez az Égi Atya minden segítséget megad majd, s ennek folyományaként a Földre érkeznek a sárkányok szövetségesei, a Sárkányok Népe, akik az égi lakhelyen sem egységes népet alkotnak, hanem négy különálló, külön nyelvű, de egyszívű, bátor, harcokban, s azok minden nemében otthonos néppé válnak széjjel. Ezek a sárkányharcok idején rettegett vitézek lesznek, akik a gonosz sárkányokkal szemben képesek fölvenni a kesztyűt, s állják a sarat a legrettegettebb sárkánnyal szemben is. Sámánjaik, az égi hatalommal bíró gyógyítók a harcosok segítségével szövetkeznek a jó sárkányokkal, akik végül a rettenetes Fekete Ütközet után a Vörös Sárkánycsatában végleg legyőzik gonosz fajtársaikat.

A Vörös Sárkánycsata után

Ekkor az utolsó megmaradt sárkány a négy folyó közé költözik, s élete végéig segíti az embereket, hogy az egyensúly helyreálljon a Földön. A Négy Folyó Sárkánya addig él itt, míg a négy nép azon a területen, melyre a Vörös Sárkánycsata után elvándorol, meg nem teremti az egyensúlyt, majd az utódjára hagyja tudását, s visszatér a Sárkányok Égi lakhelyére. A sárkányok ezen az égi lakhelyen se nem gonoszak, se nem jók, mert nincs szükség megosztásukra, ott mindannyian egyformák, s az Égi Atya felügyelete mellett élnek tovább az Égi Sárkánykígyó alakjában, amely csillagkép formájában rajzolódik az éjszakai égboltra, mégpedig a Drakón csillagképben.

A Négy Folyó Csillaga és a Sárkányok Népe

A négy nép pedig, mely a jó sárkányok szövetségese volt, küldetése lejártával visszatér a Négy Folyó Csillagára, amely az éjjeli égbolton a Nagymedve és a Kismedve alakjában látható, úgy is hívják: a Nagygöncöl és a Kisgöncöl, avagy Göncölszekér…

A Kismedve Harcos Népe, a Holdsugarak Ezüstvitézei, a Keleti Hajnalsugár Népe és a Nagymedve Harcos Népe e csillagra tér vissza ideje lejártakor, s az erről elterjedő legendák majdan úgy regélik, a Holdsugarak Ezüstvitézeit a Csillagharcos, a nagykán, a Kismedve Harcos Népét az Ég Hercege, a Keleti Hajnalsugár Népét a Sárkánykirály, akinek az égi palotában lesz újra a helye a víz alatti palota helyett, a Nagymedve Harcos Népét pedig egy királyfi, Szélsebes vezeti majd a csillagösvényen a Négy Folyó Csillagára…

A Nagymedve Harcos Népe dalban is őrzi a legendák királyfiját, aki vitézeivel rárókon vágtatva mindig ott jelenik meg, ahol a harcok sűrűje van, s akkor rúgtat az ellenségre táltosán, amikor minden veszni látszik…

Elporzanak népeik élén csillagösvényen

Amidőn e négy hősi nép ideje lejár a Földön, Az Égi oszlopba vésett írás szerint még egyszer, utoljára megjelenik Csillagharcos, a Holdsugarak Ezüstvitézeinek kánja, a Kismedve Harcos Népének vezetője, Ég Hercege, a Keleti Hajnalsugár Népe uralkodója, a Sárkánykirály és Szélsebes királyfi, a Nagymedve Harcos népének királyfija; s elporzanak népeik élén a csillagösvényen, hogy a Négy Folyó Csillagára vezessék népeiket, ahol azok újra egyesülnek, s az Égi Atya akarata szerint az idők változásáig ama csillagon várják, hogy új csatákba induljanak a sárkányok oldalán, amikor a jelek annak bekövetkeztét mutatják majdan…

Vésd sárkányvérrel a Négy Folyó Oszlopára!

Őrizd e történetet, s ha életed végéhez közeleg, vésd sárkányvérrel a Négy Folyó Oszlopára, hogy az emberek végre megismerhessék hőseik valódi nagyságát! – fejezte be ereje fogytán a Négy Folyó Sárkánya, s elköltözött égi lakhelyére.

Az utolsó Négy Folyó Sárkánya pedig fölvéste e legendát a Négy Folyó Oszlopára, s hosszú élete végén átadta titkát a Sárkányok Népe négy képviselőjének, akik regék, legendák, dalok sorát költötték népeiknek, s azok ma is élnek a Holdsugarak Ezüstvitézei, a Keleti Hajnalsugár Népe, a Kismedve és a Nagymedve Harcos Népe körében, s élni fognak akkor is, mikor a Csillagok Útján a Négy Folyó Csillaga, a Göncöl lesz égi lakhelyük újra…


  1. 11. 22., J. W. Cassandra
  • Save

You might like

J. W. Cassandra

About the Author: J. W. Cassandra

I’m a teacher and a registered author either, at Artisjus as a writer and a poet in Hungary. I love forests, butterflies, flowers.

Leave a Reply

0 Shares 512 views
Share via
Copy link
Powered by Social Snap