A SACRED TEAR – ALEXIS KARPOUZOS

Looking  Back to See Forward 

5 Likes Comment

Loneliness — Alexis karpouzos

Remember, At the center of all things and within all hearts exists the void of possibility

2 Likes Comment

MYSTERY

Remember, At the center of all things and within all hearts exists the void of possibility

2 Likes Comment

J. W. Cassandra: Csillagjátszótereken kél…

J. W. Cassandra: “Csillagjátszótereken kél…”: ezt a verset a 12. kötetemből osztom meg, az “Üresség-bölcsőben Képmás ring” címűből. Ez a kötetnyitó verse. Minden kötetem szigorú szerkezettel szerkesztem meg: egy mottó, az egész kötetre vonatkozó kötetnyitó vers, 21 ciklus 12 verssel, mellé mindegyikben egy 13., a nyitóvers az aktuális ciklushoz. És minden kötet kötetzáró verssel zárul. Ezen felül a kötetfolyamhoz írtam egy abszolút nyitó-, és egy záróverset. Minden kötetben 275 vers van. Még dolgozom a 13 – 18. köteten, ezek még nyitottak. Ez a vers pedig a 12. kötet kötetnyitó verse. Mind angolul, mind magyarul megosztom. Az illusztrációt a Canván készítettem, Gerd Altmann képét használtam fel a Pixabayről. (A csillag-ember). (“It Rises on Star-playgrounds…”, by J. W. Cassandra: this poem belongs to my volume 12, “Likeness Sways in Emptiness-cradle”. This is its overture poem. I edit my all volumes into a strict structure with a motto, an overture poem for the whole volume, then 21 cycles each one containing 12 poems with a 13. that is the opening poem of the actual cycle. And all volumes I finish with a closing poem for the whole volume. In addition, to the stream of the volumes I wrote an absolute overture and that of closing poem. In each volumes I placed 275 poems. And now I work on the 13 – 18 volumes, these are in progress yet. Well, this poem is the overture for the vol. 12. I share it both in English and Hungarian. Illustration I made on Canva, using a picture from Pixabay, made by Gerd Altmann. (The star-man).)

1 Like Comment

It Rises on Star-playgrounds…, by J. W. Cassandra

“It Rises on Star-playgrounds…”, by J. W. Cassandra: this poem belongs to my volume 12, “Likeness Sways in Emptiness-cradle”. This is its overture poem. I edit my all volumes into a strict structure with a motto, an overture poem for the whole volume, then 21 cycles each one containing 12 poems with a 13. that is the opening poem of the actual cycle. And all volumes I finish with a closing poem for the whole volume. In addition, to the stream of the volumes I wrote an absolute overture and that of closing poem. In each volumes I placed 275 poems. And now I work on the 13 – 18 volumes, these are in progress yet. Well, this poem is the overture for the vol. 12. I share it both in English and Hungarian. Illustration I made on Canva, using a picture from Pixabay, made by Gerd Altmann. (The star-man).

2 Likes Comment

J. W. Cassandra: Nem lesz ékkő

J. W. Cassandra: “Nem lesz ékkő”: ez a versem a 11. kötetmbe tartozik, a “Szabadító, jövel!” címűbe, a “Lélegző Majom” című ciklusba. A vers jelkép: a hatalmas távolságot és különbséget ábrázolja az emberi és a természetfölötti lényeké között. Csak ma készült el. Mind angolul, mind magyarul megosztom itt. Illusztráció: Andre Mouton, Pixabay. (“It Will Not Be a Gem”, by J. W. Cassandra. This poem belongs to my volume 11, “Rescuer, Come!”, to the cycle “Breathing Monkey”. The poem is a symbol: it describes the giant distance and distinction of wit of man compared to that of the supernatural beings. I made it only today. I share here both the English and the Hungarian versions. Illustration is by Andre Mouton, from Pixabay.)

1 Like Comment

It Will Not Be a Gem, by J. W. Cassandra

“It Will Not Be a Gem”, by J. W. Cassandra. This poem beklongs to my volume 11, “Rescuer, Come!”, to the cycle “Breathing Monkey”. The poem is a symbol: it describes the giant distance and distinction of wit of man compared to that of the supernatural beings. I made it only today. I share here both the English nad the Hungarian versions. Illustration is by Andre Mouton, from Pixabay.

2 Likes 2 Comments

j. W. Cassandra: Az épülő vár

“The Castle under Raising”, by J. W. Cassandra. This poem is one of the poems mentioned by me 3 days ago in my description on the poem “Whispers of Tower of Silence”. This actual poem belongs to my volume 5, “Book of Resplendent Origin”, cycle “Tower of Silence”. I never thought it will gain its sad and urgent actuality right today, since I wrote all the poems of that volume in 2012 yet. But now I share this poem as a warning… We all are but mortal, nothing more. No matter what we “possess” here: the eternal silence seals everything. And all our “possession” remains in this bank, we depart to the farther bank with our only real possession – the pure love we gave or hadn’t given to others. This is our only geniza, namely house of treasure. I share the poem both in English and Hungarian. Illustration is byReinhold Silbermann, from Pixabay.

4 Likes Comment

The Castle under Raising

“The Castle under Raising”, by J. W. Cassandra. This poem is one of the poems mentioned by me 3 days ago in my description on the poem “Whispers of Tower of Silence”. This actual poem belongs to my volume 5, “Book of Resplendent Origin”, cycle “Tower of Silence”. I never thought it will gain its sad and urgent actuality right today, since I wrote all the poems of that volume in 2012 yet. But now I share this poem as a warning… We all are but mortal, nothing more. No matter what we “possess” here: the eternal silence seals everything. And all our “possession” remains in this bank, we depart to the farther bank with our only real possession – the pure love we gave or hadn’t given to others. This is our only geniza, namely house of treasure. I share the poem both in English and Hungarian. Illustration is byReinhold Silbermann, from Pixabay.

4 Likes 4 Comments

J. W. Cassandra: Villámcsapás sárgolyóba

J. W. Cassandra: Villámcsapás sárgolyóba. Ez a legújabb versem, amelyet tegnap reggel írtam. Csak ma adtam neki címet. Ez a vers az uralomról vagy a hatalomról, a megtévesztésről, a büszkeségről, az önámításról és még sok minden másról szól. Ez magába foglalja a filozófia sok rétegét. Szerettem volna egyetemessé tenni és kiterjeszteni versem üzenetét globális érvényességgel. Szándékosan írtam modern formában, írásjelek nélkül. Még nem tettem bele egyik kötetembe sem. Illusztráció: Rene Rauschenberger, Pixabay. (Thunderstroke into a Mud Globe, by J. W. Cassandra: This is my newest poem, written yesterday in the morning. I gave it a title only today and I think this poem tells about mastership or might, about delusion, pride, self-deception and much more. It involves in itself yet many layers of philosophy, as well. I wanted to universalize and extend the message of my poem to a global validity. I wrote it intentionally in a modern form, without punctuation. I did not place it into any of my volumes yet. Illustration: by Rene Rauschenberger, from Pixabay.)

2 Likes Comment

Thunderstroke into a Mud Globe, by J. W. Cassandra

Thunderstroke into a Mud Globe, by J. W. Cassandra: This is my newest poem, written yesterday in the morning. I gave it a title only today and I think this poem tells about mastership or might, about delusion, pride, self-deception and much more. It involves in itself yet many layers of philosophy, as well. I wanted to universalize and extend the message of my poem to a global validity. I wrote it intentionally in a modern form, without punctuation. I did not place it into any of my volumes yet. Illustration: by Rene Rauschenberger, from Pixabay.

3 Likes 2 Comments

J. W. Cassandra: A Magasztos dala

J. W. Cassandra: A Magasztos dala: ezt a verset régóta meg akartam itt osztani. „A Csend dalai” ciklusba tartozik, egyelőre kötet nélkül. Maga a vers egy új korszak közelgő teremtéséről szól, az idők végéről és a zengő hangról, amely énekelve teremt a csend falán… Illusztráció: David Mark. Pixabay. Most a magyar változatot osztom meg, az előbb pedig az angolt töltöttem föl. Remélem, tetszik! (Song of the Majestic, by J. W. Cassandra: this poem I wanted to share here for a long time. It belongs to the cycle “Song of Silence” for a while beyond a volume. The poem itself tells about the coming creation of a new epoch, about end of time and a resounding voice that creates singing on wall of silence… Illustration is by David Mark, from Pixabay. Here I share the Hungarian version and right before I uploaded the English poem, as well. I hope you will like it!)

1 Like Comment

Song of the Majestic, by J. W. Cassandra

Song of the Majestic, by J. W. Cassandra: this poem I wanted to share here for a long time. It belongs to the cycle “Song of Silence” for a while beyond a volume. The poem itself tells about the coming creation of a new epoch, about end of time and a resounding voice that creates singing on wall of silence… Illustration is by David Mark, from Pixabay. Here I share the English version and right after this one the Hungarian poem, as well. I hope you will like it!

1 Like Comment

J. W. Cassandra: Az Örök, ki áthajol

J. W. Cassandra: Az Örök, ki áthajol: ez a vers folytatója az előző kettős versnek, a “Jöttél fények éjén – távozz éjek fényén!” címűnek, amely sokszoros ellentétekre épül. A kettős vers megragadható a tézis – antitézis, vagy a dualitás aspektusából. Ez a vers a szintézis vagy feloldás. A 3 vers együtt a 14., “Tízmilliószoros Nap” * c. kötetembe tartozik, a “Tükréből kilép” ciklusba. “Az Igazság heroldja” című versem mellé raktam őket. Ezek együtt bizonyos hermetikus jelentést hordoznak. A jelen versnek mind az angol, mind a magyar verzióját megosztom itt. Illusztráció: Ambir Tolang, Pixabay. Remélem, elolvassátok mind a három verset, és hogy tetszeni is fognak! * Az angol változatnál megadtam a ‘nap’ homoníma jelentéseit. (The Eternal, Who Leaneth Over, by J. W. Cassandra: This poem continues the previous double poem “You Came on the Night of Lights – Leave in the Light of Nights!” that is built on multiple contrasts. The double poem can be seen from aspect thesis and synthesis or duality. This poem is the synthesis or abslovation. The 3 poems altogether belong to my volume 14, “Ten Million-fold Sun / Day” *, cycle “He Steps out of His Mirror”. I placed them next to the “Herald of Truth”. They altogether bear a certain hermetic meaning. I share both the English and the Hungarian version of this poem. Illustration is by Ambir Tolang, from Pixabay. I hope, you’ll read all the 3 poems, one after the other and you’ll like them! * In the English version I gave the meaning of the homonym ‘nap’ (‘day’ or ‘sun’.)

1 Like Comment

J. W. Cassandra: Az Örök, ki áthajol

J. W. Cassandra: Az Öörk, ki áthajol: ez a vers folytatója az előző kettős versnek, a “Jöttél fények éjén – távozz éjek fényén!” címűnek, amely sokszoros ellentétekre épül. A kettős vers megragadható a tézis – antitézis, vagy a dualitás aspektusából. Ez a vers a szintézis vagy feloldás. A 3 vers együtt a 14., “Tízmilliószoros Nap” * c. kötetembe tartozik, a “Tükréből kilép” ciklusba. “Az Igazság heroldja” című versem mellé raktam őket. Ezek együtt bizonyos hermetikus jelentést hordoznak. A jelen versnek mind az angol, mind a magyar verzióját megosztom itt. Illusztráció: Ambir Tolang, Pixabay. Remélem, elolvassátok mind a három verset, és hogy tetszeni is fognak! * Az angol változatnál megadtam a ‘nap’ homoníma jelentéseit. (The Eternal, Who Leaneth Over, by J. W. Cassandra: This poem continues the previous double poem “You Came on the Night of Lights – Leave in the Light of Nights!” that is built on multiple contrasts. The double poem can be seen from aspect thesis and synthesis or duality. This poem is the synthesis or abslovation. The 3 poems altogether belong to my volume 14, “Ten Million-fold Sun / Day” *, cycle “He Steps out of His Mirror”. I placed them next to the “Herald of Truth”. They altogether bear a certain hermetic meaning. I share both the English and the Hungarian version of this poem. Illustration is by Ambir Tolang, from Pixabay. I hope, you’ll read all the 3 poems, one after the other and you’ll like them! * In the English version I gave the meaning of the homonym ‘nap’ (‘day’ or ‘sun’.)

1 Like Comment